Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2010

Medamolisse
2487 a3b0
Reposted fromabitof abitof
Medamolisse
Reposted fromJoinVenture JoinVenture

September 18 2010

Medamolisse
4850 7483
Medamolisse
4870 e130 500
Medamolisse
4861 d209
Medamolisse
Miał oczy tak niezwykłe, że samo to już wystarczało do miłości.
— Zofia Nałkowska "Granice"
Reposted fromzabka zabka viaevileyes evileyes
Medamolisse
4853 12b6
Medamolisse
śniło mi się, że mnie całował. pamiętam jak pachniał, z jaką siłą naciskał na moje usta i jak bardzo mój żołądek wariował. i to jest najgorsze, gdy nasze sny, myśli, cała nasza pieprzona podświadomość nakręcają nasze uczucia.
— Lea Ferney
Reposted fromklerii klerii viaGirlTiger GirlTiger
Medamolisse
4845 3ed9 500
Medamolisse
4815 c665 500

September 05 2010

Medamolisse
0524 5608 500
pizza;/
Medamolisse
0503 0aa9 500
miss hair
Medamolisse
0423 754f 500

<3
Reposted bydavidpaulina davidpaulina
Medamolisse

September 04 2010

Medamolisse
9714 03ee 500
Medamolisse
5720 d82e 500
Medamolisse
5690 b167 500
Medamolisse
5677 140d 500
Medamolisse
5642 aa71 500
Medamolisse
5637 dcad 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl