Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2010

Medamolisse
czemu ja nie mogę być nią?
To tak bardzo mało.
Ale niiiie. Jakiś kretyn ma na mnie inny plan.
Mój plan może być równie prostu. Cześć Ewka gdzie jest żyletka? A może sznureczek, bo zakrwawię kiecę?Hej Ewka daj pigułki!
Reposted bySayid Sayid
Medamolisse
Właściwie to dlaczego...?
Już niby się ze wszystkim pogodziłam...Już byłam dumna z tego kim jestem.
Przyszedłeś Ty i czuję się niczym.

Słodka historia o tym jak łatwo stracić skrzydła.
Medamolisse
Medamolisse
Play fullscreen
Pique w ogóle nie nawalony:D!
Medamolisse
Medamolisse
7497 c967 500
Medamolisse
7455 62c6 500
Medamolisse
7472 0359 500
Medamolisse
7420 cd8f 500
Medamolisse
Medamolisse
Play fullscreen
hahahaha chciałbym być tak szczęśliwa jak Ramos<3 :D:D:D
Medamolisse
Idę na miesiąc.
Dziękuję Hiszpańczyki.
Myślałam,że mi serce padnie na meczu finałowym.
Inspirujecie do działania...
Para esos momentos vale la pena vivir !

July 13 2010

Medamolisse
Medamolisse
Medamolisse
0842 f488
Reposted bymika-el mika-el
Medamolisse
0520 b11b
Reposted fromsavor savor

July 12 2010

Medamolisse
Medamolisse
Medamolisse
Puyol and Fabregas drink beer after the final
Reposted fromzs zs
Medamolisse
Nie sądziłam,że będę aż  płakać...
Wczoraj to było nie do o pi sa nia!

Casillas i jego łzy - + 300 do łez moich. To przez niego zanosiłam się o pół godziny dłużej!
Pique - SZNURECZKI aaaaaaaaaahahahahahahahahhahaahahhahaah

A pozostałych po prostu kocham!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl